Proces zmiany

Spotkania coachingowe polegają na:
  • Nawiązaniu i budowaniu relacji między nami,
  • Sprecyzowaniu, nad czym będziemy pracować,
  • Określeniu, jakie cele chcesz osiągnąć,
  • Ustaleniu, gdzie jesteś teraz i gdzie chciałabyś być pod koniec naszego spotkania,
  • Zadawaniu wielu inspirujących pytań, otwierających przed Tobą nowe możliwości,
  • Wykorzystaniu wyobraźni i umiejętności kreowania obrazu siebie w przyszłości,
  • Zastosowaniu technik i ćwiczeń pobudzających myślenie i ułatwiających wyjście poza znany schemat, znaną strefę komfortu,
  • Zainspirowaniu do uaktywnienia jeszcze nieodkrytych przez Ciebie zasobów,
  • Zwiększeniu Twojej motywacji do podejmowania nowych wyzwań.

Wybierz inspirującą drogę po zmianę.

To, co zdecydujesz się zmienić zależy tylko od Ciebie.